Pagbibinyag ng dating daan

Join our growing Christian Community Today and receive your Free Gift!Habang mayroong mga lihim na lipunan, mayroon ding mga lihim na palahudyatan.

And since year 1999, the Church and its program have shared a common website — Ang Dating

With its navigation-friendlier features and television-program-centered content, Ang Dating becomes more accessible to a wider range of publics.

In a few weeks’ time, the website’s makeover will be complete, and it is hoped the improvement will produce its most-promising effects so far.

Sapagka't ang salita [ni Yahuwah] ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ) Gayunman, nalalaman ang lahat at nakikita ang lahat ni Yahuwah.

Leave a Reply

  1. Free chatting sites without registration for man that need to sex 07-Mar-2020 15:36

    Enjoy your private live porn show in the discretion of your home.

  2. best dating site for single searching 06-Sep-2019 21:18

    Contrast Older Than They Think, which goes the other way.